... i quatre mesos més tard, l'Ajuntament canvia l'eslògan i les tanques...