_____________________________________________________________________________

21-6-88 COMUNICAT DE PREMSA
_____________________________________________________________________________

EL COL.LECTIU ECOLOGISTA DE GIRONA PROPOSA PERLLONGAR EL TERMINI DE CONCESSIO DE L'AUTOPISTA A CANVI D'ALLIBERAR DE PEATGE LA CIRCUNVALA-CIO DE GIRONA

El Col.lectiu Ecologista de Girona considera que la solució més lògica i ecològica per al desviament de la N-II segueix essent, nou anys més tard de proposar-ho per primera vegada, la utilització d'un tram de l'autopista A-7 en la seva circunvalació a l'àrea urbana de Girona per l'oest.

Ara, però, la via de la recuperació de la concessió sembla un carreró sense sortida. ACESA és totalment en mans privades i el seu balanç de resultats ha passat de ser deficitari a altament rendible. Fins ara, però, ningú no ha plantejat una sortida original i viable que preservi tant la vall de Sant Daniel com els interessos intocables d'ACESA.

Des del punt de vista del Col.lectiu Ecologista de Girona, cal deixar de banda, encara que sigui coyunturalment, l'argument de la recuperació de la concessió. La proposta a reflexionar detingudament es basa en el perllongament del termini de la concessió.

Estem totalment convençuts que ACESA calibraria de bon grat la possibilitat de perllongar més enllà del 2004 el termini d'una conces-sió tan rendible. Es notori que ACESA és partidària de solucions d'aquest tipus. No fa encara tres mesos es va oferir a construir gratuïtament un tram del segon cinturó de Barcelona a canvi d'una ampliació de la concessió de l'A-9 de Montgat a Mataró.

La negociació, tal com la proposem, però podria anar més o menys així:

- El MOPU construeix i paga el pont i els accessos de Fonta-jau (el municipi de Girona redistribueix el 45 % del trànsit que incideix en el centre de Girona).

- El MOPU i ACESA acorden posar troncals de peatge abans de Fornells i després de Medinyà, deixant lliure de pagament la circunva-lació de Girona. (Si és cert que el trànsit de pas és només el 10 % - essencialment camions i turistes- l'actual estructura de l'A-7 és suficient per absorbir-lo sense modifica-cions).

- El Govern, a proposta del MOPU, perllonga la concessió de l'explotació de l'A-7 a favor d'ACESA per un període que compensi el cost actualitzat de construcció del tram alliberat i el peatge que es deixaria de percebre en una vintena de km.

- El MOPU inverteix els 4.000 milions llargs que costaria la variant de Sant Daniel en la construcció dels accessos al tram d'auto-pista alliberat en les seves connexions amb les carreteres de Santa Coloma, Anglès, Sant Gregori i Banyoles, aquesta darrera a l'alçada de Medinya.

- A la mateixa alçada, el MOPU construeix un pont sobre el Ter, ja previst en la variant Est, que connecti la carretera de Palamós amb la N-II i l'A-7 entre Celrà i Medinyà, cosa que evitaria els embussos al Pont Major i Sarrià.

- La Generalitat de Catalunya declara Parc Natural el massís de les Gavarres, que ja és hora.

L'esbós d'aquesta alternativa queda fet. Malgrat que més d'un la mirarà amb ironia o incredulitat, procurarem demostrar la seva viabi-litat en un període raonable de temps. Des del nostre punt de vista, pot desllorigar l'impasse entre una sortida considerada utòpica (la gratuïtat sense contrapartides) i una bogeria mai explicada (la des-trossa innecessària d'una vall). Tant de bo el debat s'enriqueixi amb nous elements.