15/01/1989 COMUNICAT DE PREMSA

RESPOSTA DE LA COORDINADORA "N-II PER L'AUTOPISTA" ALS ESCARAFALLS DE L'AJUNTAMENT PER L'EXPOSICIÓ DEL PROJECTE DE TRAÇAT DE LA VARIANT DE GIRONA.

El malestar que ha provocat en l'equip de govern de l'Ajuntament de Girona la presentació al públic del projecte de traçat de variant de Girona, elaborat pel MOPU, s'ha traduït en un seguit de manifesta-cions gratuïtes i tendencioses que només pretenen confondre encara més la població gironina.

Ja fa un seguit de mesos que l'Ajuntament de Girona ha optat per una política d'opacitat i confusió, tendent a guanyar temps i deixar els ciutadans davant uns fets consumats i una actuació irreversible: l'aprovació definitiva del projecte i l'inici de les obres.

1. Quan el Sr. Alcalde diu que els plànols exposats per la "Coor-dinadora" no són el projecte aprovat, intenta fer creure que els plànols són falsos. El Sr. Alcalde es limita a fer un joc de paraules. Es evident que el projecte no està aprovat (cosa que mai hem dit), però sí és el projecte redactat que pensa aprovar el MOPU a final de mes. Els plànols que mantenim exposats són "el projecte de traçat" elaborat pel MOPU el juny de 1988, que han tingut TOTS els Ajuntaments afectats per mostrar als propietaris afectats per les expropiacions de terrenys. La signatura del MOPU és al peu de cadascun d'ells.

2. L'Ajuntament de Girona afirma que el projecte no ha tingut entrada en el registre de la institució. Això no implica que no tin-guin el projecte, i prova d'això és que pretenen desmentir les infor-macions de la "Coordinadora" dient: "La documentació feta pública només correspon a una desena part del projecte". Si saben, com nosal-tres sabem, que el projecte total té nou volums, és que el tenen a les seves mans.

3. Rebutgem d'entrada, sigui quin sigui el seu contingut, l'es-tudi de "Repercussions Ambientals i Reordenació Ecològica" elaborat per sr. Joan Senent Josa. Un estudi que ha de ser objectiu, imparcial i rigorós, no pot ser presentat prèviament (en forma d'esborrall o no) a un membre d'una de les institucions implicades. Més encara, quan un membre de l'equip de govern de l'Ajuntament afirma que només ell l'ha vist, podem assegurar que un mínim de quatre gironins més també hi tingueren accés, ja a mitjans de novembre de l'any passat.

4. La documentació de què disposa la "Coordinadora" no és cap text refós. La "Coordinadora" ha donat prou proves d'honestetat en la seva actuació com perquè les simples afirmacions d'algú que no s'ha acostat a comprovar-ho puguin deixar-la en entredit.

5. El "plec de condicions tècniques", al qual es fa referència, només detallarà de quina manera s'ha de fer allò que el projecte disposa. Per moltes condicions tècniques que s'exigeixin, un túnel fals fet amb obertura de rasa seguirà essent una obertura de rasa a la muntanya. Quan una memòria admet problemes de soroll per les barri-nades, vol dir que s'obriran les vies a base d'explosius. Quan un perfil d'un pont preveu una alçada sobre la vall de 40 metres (l'equi-valent a un edifici de 16 pisos), vol dir que a les condicions tècni-ques s'exigirà un pont de 40 metres d'alçada...

6. La "Coordinadora" no s'entesta en una solució única. En tot cas, seguim defensant aquella solució que tècnicament, econòmicament, legalment i ecològicament, defensava aquest Ajuntament (amb el mateix alcalde al front) i la majoria absoluta de totes les forces polítiques gironines fa sis anys. A qui sí veiem entestat en fer passar la variant per l'est és al propi Ajuntament, que es veu en la constant necessitat d'intentar desqualificar amb tots els adjectius possibles no ja una alternativa millor, sinó qualsevol iniciativa d'aquells que només reclamen una total transparència en un tema que ens afecta a tots.

7. L'Ajuntament demana que no posem en dubte la tasca d'uns professionals. Demana, també, que quan tot estigui acabat, diem ellò que volguem. No saben entendre que els tècnics s'han de limitar a fer viable allò que els polítics i els ciutadans creuen millor, i no a l'inrevés. Els tècnics no són déus, ni la tecnocracia una nova religió sense errors ni equivocacions. No espereu (què més voldríeu!) que callem. Si aconseguiu que tot s'acabi, de què servirà fer un plany col.lectiu per la Vall?

8. Sempre s'ha dit que no hi ha millor cec que aquell qui no hi vol veure. En l'estudi fet públic per aquesta "Coordinadora" el 5 de novembre passat (i entregat a cada Ajuntament) de que mostrava la viabilitat de l'alliberament del peatge d'un tram de 17'8 km. d'auto-pista, no només no proposàvem la pèrdua de la inversió que el MOPU destinarà a la variant est, sinó que aquells milers de milions s'in-vertissin en la xarxa viària interna de Girona que ajudés a desconges-tionar el trànsit intern de la ciutat. Es la tercera vegada que se'ns acusa falsament de "voler fer perdre una inversió a la ciutat". Potser seria millor que el nervi de l'Ajuntament, en lloc d'entretenir-se amb la nostra "irresponsabilitat", es veiés més clar i responsable davant el retard inqüestionable amb què es contempla l'encàrrec i execució dels projectes de xarxa viària interna previstos en el Pla General fins ara deixats de banda, conscientment o inconscientment.

9. Demanem, finalment, que l'equip de govern de l'Ajuntament de Girona jugui net. No volem només una informació pública. Volem una exposició pública, amb un termini legal per incloure al.legacions. Volem que siguin TOTS els ciutadans els qui decideixin si volen la variant per l'est o no. Deixar aquesta decisió en mans d'un MOPU que a bastament ha demostrat la seva insensibilitat vers les qüestions ecològiques i un Ajuntament que encara no fa dos anys brindava amb xampany per una variant per l'est, considerem que és una estafa a la població.