(Donat al PUNT el 17-5-90. El 31-5-90 Carles Puigdemont diu que no serà publicat.
Article refet i publicat pel DIARI DE GIRONA amb data 6-7-90)