19/10/90. COMUNICAT DE PREMSA

LA "COORDINADORA N-II PER L'AUTOPISTA" CONVERTEIX L'AUTOPISTA EN LA VARIANT DE GIRONA

ES COMPROMET A PAGAR 100 PTES. PER CADA TIQUET QUE SE LI PRESENTI DEL TRAJECTE "GIRONA NORD-GIRONA SUD" O VICEVERSA.

La "Coordinadora N-II per l'Autopista" ha decidit pel seu compte conver-tir l'autopista al seu pas per l'oest de Girona en variant lliure de peatge, solució que sempre ha mantingut com a idònia per solucionar els embussos provocats pel trànsit de pas. Recordem, i insistim, que totes les enquestes fetes pel MOPU demostren que aquest trànsit de pas no arriba al 10 % del trànsit total que suporten els carrers de Girona.

Atesa la impotència demostrada per l'Administració per plan-tejar-se una alternativa sensata, pràctica i econòmica com és l'alliberament del peatge de l'autopista, la "Coordinadora" reem-borsarà amb 100 ptes. (o, durant les Fires, amb una consumició a les barraques de la Copa) a tot aquell que entregui un tiquet del peatge entre les estacions de peatge Girona Nord - Girona Sud, que actualment costa 95 ptes. L'entrega d'aquest tiquet ha de fer-se a la barraca número 23 del passeig de la Copa, durant la celebració de les Fires de Girona.

El pagament de l'import del tiquet no s'acabarà amb les Fires, i en principi la "Coordinadora" mantindrà el seu compromís de canvi fins a final d'any. Passades les Fires, es farà públic el lloc on aquells qui utilitzin l'autopista com a variant podran canviar els tiquets.

COORDINADORA N-II PER L'AUTOPISTA

CANYA PER SANT DANIEL!

La Coordinadora ha fet imprimir uns vasos de plàstic amb un bonic dibuix de la Xesca i el lema "Canya per Sant Daniel". Aquests vasos han estat oferts a preu de cost a totes les barraques del passeig de la Copa que se solidaritzen amb nosaltres, perquè quan feu un toc el recipient que teniu entre mans us recordi que tenim un espai a defensar i que encara som a temps de preservar.