08/12/1990. COMUNICATS DE PREMSA

VALORACIó DECLARACIONS DE L'ALCALDE I EL GOVERNADOR

LA VARIANT ÉS IL.LEGAL

- El projecte no ha estat mai a informació pública. Elaboració a partir de primers del 86. MANCA DE PUBLICITAT I D'INFORMACIó PúBLICA.

- La Demarcació de Carreteres de Catalunya del MOPU ni tan sols ha contestat cap de les sol.licituds presentades per Ignasi Doñate per examinar l'expedient (10-3-89, 29-5-89, 1-9-89, 26-10-89, 19-12-89). DENEGACIó DEL TRàMIT D'AUDIèNCIA I VISTA DE L'EXPEDIENT.

- L'1-12-89 es presenta a la "Audiencia Nacional" un recurs contenciós- administratiu demanant l'anul.lació del projecte per manca d'informació pública i MANCA DE L'ESTUDI D'IMPACTE AMBIENTAL: obres, instalacions, activitats NO INICIADES abans del 20-7-88.

- El 18-12-89 la "Audiencia" reclama al MOPU TOT l'expedient i li dóna 20 dies per entregar-lo. El 2-3-90 torna a reclamar-lo i el MOPU tampoc no el presenta. MANCA D'AUXILI A LA JUSTíCIA.

- El 23-7-90 el BOE publica l'adjudicació de l'obra. ACTIVITAT FEBRIL PER CONSUMAR L'OBRA.

- El 21-9-90 es presenta el recurs per demanar la suspensió de l'execució del projecte per evitar danys irreversibles.

ELS QUI NO VOLEN LA VARIANT EST NO SóN MAJORIA

02-06-90Enquesta realitzada pels alumnes de Bioestadística de la Facultat de Veterinària (02/06/90):
- el 50'7 % dels gironins no considera correcta la gestió de l'alcalde en l'afer de la "va-riant est"
- el 61 % creu que la "variant est" farà malbé la Vall
- el 54 % considera que hauria de passar per l'autopista - només el 25 % considera correcta la gestió de Joaquim Nadal.

No han fet mai una enquesta origen-destinació. La COORDINADORA farà també una enquesta pel seu compte, amb allò que hauria de preguntar l'administra-ció:

- Freqüència amb què s'utilitzaria l'autopista gratuïta o la "variant est".
- Solucions per solucionar el trànsit de pas i els embussos de Girona.

NOSALTRES TAMBÉ VOLEM UNA VARIANT, PERò NO DUES NI LA VARIANT EST

Denunciem la possible construcció, a curt termini, de tres "variants": la variant est, la variant pel pla de Girona (pont i accessos a Fontajau) i una variant exterior a l'autopista (enllaç Ctra. de Banyoles - variant de Fontajau i connexió Sant Gregori-Salt-Ctra. Sta. Coloma-Fornells).

SEGUIRAN SI NO HI HA SENTèNCIA "FERMA" EN CONTRA

Advertiment soterrat de no fer cas de la possible sentència suspensò-ria de l'execució de la variant, perquè probablement l'Administració pre-sentaria recurs, cosa que els permetria seguir amb les obres impunement.


CAMPANYA DE RECOLLIDA DE TIQUETS

TIQUETS RECOLLITS A LA CAMPANYA "AUTOPISTA GRATUïTA"

DESDOBLAMENT PER DIES (ALTRES significa dies anteriors o poste-riors als compresos entre el 23-10-90 i el 3-11-90)

La COORDINADORA valora de forta absolutament positiva aquesta campanya. El total de tiquets (622) i el promig diari (49) demostren que l'ús habitual d'aquesta via és molt superior habitualment, si tenim en compte que el percentatge d'usuaris que s'han molestat a venir a la Copa és ínfim comparat amb els usuaris reals.

S'ha constatat, tabé, que els usuaris que la utilitzen en el sentit Girona Nord-Girona Sud és més del doble que els que fan el trajecte a la inversa. En aquest aspecte, cal remarcar que molts usuaris procedents de la N-II i sobretot de la carretera de Banyoles es dirigeixen cap a l'oest del pla de Girona (Salt, N-141 i carretera de Sta. Coloma). La variant est mai els resoldrà el problema com ho fa l'autopista.

Atès que l'alcalde de Girona va dir públicament a una emissora de ràdio el passat dia 23 que hi estava del tot d'acord i aplaudia la iniciativa per tot el de positiu que suposa per al trànsit de Girona, la COORDINADORA dóna per acabada la seva campanya amb efectes d'avui, 8 de novembre.

Convidem des d'aquí l'Ajuntament de Girona, vista la solidaritat mostrada pel seu alcalde i el volum dels seus pressupostos anuals (que els permeten acabar l'exercici amb superàvit), perquè reculli el testimoni i ofereixi als ciutadans el pagament dels tiquets de peatge.

Els dissabtes al matí, a la Rambla, canviarem els tiquets que els usuaris particulars tinguin pendents amb dates compreses entre el 23 d'octubre i avui, 8 de novembre.

DESDOBLAMENT PER COBRADORS I DIES (ALTRES significa dies anteriors o posteriors als compresos entre el 23-10-90 i el 3-11-90)

* Vegeu carta (no enviada, finalment) a ACESA