14/11/1990. COMUNICAT DE PREMSA

ELS ESTUDIANTS DE L'AREA URBANA DE GIRONA AJUDEN LA COORDINADORA A PLANTAR 1.000 ARBRES EN EL RECORREGUT DE LA VARIANT EST.

LA COORDINADORA ACUSA L'ADMINISTRACIó DE NO ATREVIR-SE A FER EL PRECEPTIU ESTUDI D'IMPACTE AMBIENTAL PER TéMER UN INFORME DESFAVORABLE (L'ESTUDI D'IMPACTE DEL TGV HO DEIXA AL DESCOBERT)


En el dia d'avui centenars d'estudiants han procedit a la plantació de 1.000 plançons d'arbres a la zona de Fornells de la Selva deforestada per l'inici de les obres de la "variant est" de Girona.

La "COORDINADORA N-II PER L'AUTOPISTA" agraeix els estudiants d'ense-nyaments universitari i secundari de tots els centres de l'àrea urbana de Girona que han col.laborat espontàniament a aquest acte, que ens han permès ser conseqüents amb la proposta realitzada per la COORDINADORA el dijous passat: La paralització de les obres i el repoblament dels espais defores-tats permetria guanyar un temps preciós per a la regeneració del bosc, cas que la "Audiencia Nacional" declarés nul el projecte que FERROVIAL i OCISA, per compte del MOPU, s'afanyen a consumar.

Quan fins fa ben poc des de diversos mitjans es considerava l'oposició a la "variant est" cosa només de la COORDINADORA, és bo de recordar que l'ASSEMBLEA D'ENTITATS PER A LA SALVAGUARDA DE LA VALL DE SANT DANIEL, (guanyadora de la "Mosca de Sant Narcís", premi atorgat el 1988 per l'Asso-ciació de la Premsa a l'entitat que més ha fet per la salvaguarda del medi gironí) està formada per una cinquantena d'entitats, cap de les quals ha dit públicament que deixava d'oposar-se al projecte de "variant est".

Aquests darrers dies diverses entitats han tornat a pronunciar-se públicament: un col.legi professional (Delegació de Girona del C.O. de Decoradors i Dissenyadors d'Interiors de Catalunya), una associació protec-cionista (Associació de Naturalistes de Girona) i dues formacions políti-ques (ERC i IC). Però el millor recolzament ha vingut dels estudiants de Girona: ells, la generació que haurà de patir els efectes de les polítiques agressives amb el medi que es practiquen actualment, han passat a l'acció amb el millor eslògan possible: ELLS ARRANQUEN, NOSALTRES PLANTEM!

Que ens assisteix la raó no ho hem dubtat mai. Es agradable, però, comprovar com els fonaments jurídics que forneixen la nostra postura són plenament sòlids, i al MOPU només li queda com a solució la barroeria i l'obstrucció a la justícia per retardar una resolució que el deixarà -i no només a ell- en ridícol.

La publicació de l'estudi d'Impacte Ambiental dut a terme per al Generalitat de Catalunya pel que fa al traçat previ del TGV és també ridiculitzadora per als defensors de la "variant est": que té de dolent el TGV que no tingui la "variant est"? Si l'impacte ecològic del TGV seria tan elevat per a Sant Daniel que s'ha desestimat aquell recorregut, perquè no es fa el mateix amb la "variant est"?

I ens ho diu
la història de Girona
on habitava un batlle
fa molts anys
diuen que era, que era socialista
i que sens dubte
es deia Quim Nadal

I és el mo, mo
mo, monstre de Girona
que que que que parlava
amb Cosculluela ai, ai, ai

I és el mo, mo,
mo, monstre de Girona
que ens volia construir la variant

I la vall
que té al costat Girona,
dins dels seus plans
els dos la van ficar
Destruint masies, pins i alzines
i els de Girona
ni se'n van adonar

I és el mo, mo....