30/09/1991. COMUNICAT DE PREMSA

ELS GRUPS ANTI-VARIANT EST DENUNCIEN PÚBLICAMENT L'ESTAT ACTUAL DE LES OBRES


30-9-91 ANNEX AL COMUNICAT CONJUNT AMB ANG. ESTAT OBRES VARIANT


1. Josep Borrell, Ministre d'Obres Públiques i Transports

"El Ministeri que encapçalo és també el Ministeri de Medi Ambient. El pas de la variant per la vall de Sant Daniel té un interès emblemàtic: és el punt d'equilibri més ben trobat entre dos objectius aparentment contradictoris: fer una carretera i respectar la natura" (El Punt, 30-04-91)

2. José Javier Dombriz, Cap de la Demarcació de Carreteres de l'Estat a Catalunya

"El MOPU ha millorat tant el projecte de la variant est pel que fa a la vall, que els ciutadans gairebé no notaran que passa per Sant Daniel" (El Punt, 24-05-89)

Només cal passejar per la zona d'obres o donar-hi una ullada des de Montjuïc

3. José Javier Dombriz, Cap de la Demarcació de Carreteres de l'Estat a Catalunya

"S'ha tingut cura amb el medi natural, i especialment amb la vall de Sant Daniel... els mil milions de pessetes que es destinen perquè la carretera passi de manera mimosa [per la vall] justifiquen la credibilitat del projecte" (El Punt, 7-11-90)

4. José Javier Dombriz, Cap de la Demarcació de Carreteres de l'Estat a Catalunya

"Se va trabajando con gran cuidado con respecto a todos los compromisos que habíamos contraído... los pasos de agua están realizados... nosotros estamos cumpliendo nuestros compromisos y los vamos a cumplir hasta el final. Respetaremos todo cuanto sea necesario el entorno" (Diari de Girona, 14-2-91)

Les imatges recollides en el vídeo demostren la poca cura i adequació dels passos d'aigua i d'animals en gairebé tot el trajecte.

5. Bases del concurs per a l'adjudicació dels serveis d'assistència tècnica per al control i vigilància de les obres de la variant est

"L'empresa adjudicatària s'ha de responsabilitzar totalment de l'exactitud dels treballs, dels assajos...
L'empresa estarà obligada que tots els treballs d'execució siguin visitats diàriament per un enginyer tècnic d'Obres Públiques. Aquest enginyer redactarà un informe diari...
L'empresa farà també un seguiment setmanal del programa de treballs i de l'exigència al contractista per a la correcció de desviacions...
L'empresa també haurà d'adoptar les mesures adients perquè durant l'execució de les obres quedi assegurada la protecció a tercers, i seran responsabilitat seva les indemnitzacions..."
(Maig de 1989)

No podem donar fe de la confecció dels informes preceptius ni del seu contingut, però els propietaris dels terrenys afectats o colindants a les obres poden donar fe de la "protecció" que reben de l'empresa constructora.

6. Francisco Aracil, director de les obres de la variant est

"Es MOPU s'ha compromès a establir un pont constant i un seguiment coordinat entre la direcció de l'obra i l'Ajuntament, tant en el terreny tècnic com polític" (El Punt, 16-10-90)

L'entrada de la maquinària a través de la vall (29 i 30 d'agost) és un exemple de la coordinació tècnica i política MOPT-Ajuntament de Girona.

7. Francisco Aracil, director de les obres de la variant est

"La carretera no serà tan nociva com algunes persones volen fer creure i, ecològicament, serà la millor que s'ha construït a l'Estat Espanyol"
(El Punt, 21-12-90)

8. OCIFE, empresa constructora de la variant

"S'està estudiant la manera d'entrar a la vall causant-hi el menor impacte possible. S'ha de fer lentament, no s'hi pot entrar a sac...
Després que la setmana passada [11-7-91] es van sembrar gramínees i lleguminoses als talusos amb el sistema d'aigua a pressió ara ja es poden apreciar els primers brots d'herba al voltant dels terraplens que Ocife fa a la vall de Sant Daniel..."
L'emplaçament de les peces prefabricades [dels ponts] s'efectua amb una llançadora que les instal.la de darrera cap endavant, i així s'evita d'introduir la maquinària en el terreny i causar-hi danys innecessaris"
(El Punt, 19-7-91)

Revegetar sobre pedra nua i construir pilars amb la introducció de maquinària per l'interior de la vall només pot considerar-se una entrada a sac.

9. Jordi Camps, director de de DSP (Desarrollo de Servicions y Proyectos SA), empresa a qui OCIFE ha encarregat la regeneració dels 17 km. del traçat

"La hidrosembra s'utilitzarà en tots els trams del trajecte... aquest sistema afavoreix el creixement ràpid de la vegetació i fa que el tipus d'herba quedi arrelat als desmunts" (Diari de Girona, 12-7-91)

A poc més de dos mesos de l'experiment d'hidrosembra els resultats són més aviat nuls... sobre roca nua no hi haurà mai hidrosembra que valgui.

10. Agustí Anglada, tècnic de DSP (Desarrollo de Servicions y Proyectos SA), empresa a qui OCIFE ha encarregat la regeneració dels 17 km. del traçat

"El traçat íntegre de la variant trenca ecosistemes sencers, per la qual cosa s'ha dissenyat una solució per a cada punt" (El Punt, 19-6-91)

11. Pere Navarro, Governador Civil

"La regeneració del paisatge de la variant demostra la preocupació de l'Administració en els temes de medi ambient" (El Punt, 19-6-91)

I tant!

12. Ple de l'Ajuntament de Girona. Aprovat amb els vots del grup socialista

"La primera condició posada per acceptar el projecte és la divisió de l'obra en tres trams, per evitar el risc de tenir trinxeres obertes durant dos anys, que és excessiu i cal fraccionar-lo, de manera que en cap cas se superin els 10-12 mesos i s'eviti al màxim l'exposició durant l'època de les pluges" (9-5-90)

No només la vall de Sant Daniel, sinó tot el traçat, han hagut d'aguantar l'erosió provocada per les fortes pluges de la passada primavera (gener i març) i les de la tardor actual, sinó que hauran d'aguantar (i perdre) tota la que calgui fins a la fi de les obres.

13. Joaquim Nadal, Alcalde de Girona

"A partir d'ara, l'únic esforç que jo faré serà el de deixar la pell per aconseguir les màximes garanties possibles...
Déu nos en guard que el MOPU a Girona tingués un comportament semblant al que ha tingut a l'autovia del Maresme, perquè aleshores sí que, per part meva, això seria un tema d'absoluta declaració d'hostilitats, radical. O es compleixen totes les condicions aprovades pel Ple de l'Ajuntament o aquesta no és la variant que nosaltres volíem
" (El Punt, 2-6-90)

Entre d'altres incompliments, amb alevosia i nocturnitat (29 i 30 d'agost) OCIFE ha fet entrar dotzenes de vegades les formigoneres a través de Sant Daniel per a la cimentació dels pilars d'un dels ponts previstos. Per a això (i sense cap autorització) varen eixamplar amb excavadores la xarxa de camins de la vall.

14. Joaquim Nadal. Alcalde de Girona

"... s'ha de millorar el tractament de les terrasses dels talussos... l'Ajuntament planteja les seves peticions des d'un punt de vista d'absoluta exigència" (El Punt, 26-4-91)

L'absoluta exigència s'ha de veure durant la construcció, no quan pluges com les que han inaugurat aquesta tardor s'hagin endut centenars de tones de terres i capa vegetal remoguda.

15. Joan Maria Gelada, Cap de Planificació Urbanística de l'Ajuntament de Girona

"Un dels requeriments de l'Ajuntament que el MOPU ha incorporat al projecte és la forma de dur a terme les excavacions i la posterior reposició de terres en els llocs on es faci la reforestació. El projecte tècnic preveu que s'excavi per separat la capa de terra vegetal, que es dipositi a part i es torni a col.locar en els espais que es repoblaran de plantes. Es considera que el projecte contempla suficientment la conservació de les fonts de la vall de Sant Daniel que són a prop del traçat de la futura carretera" (Diari de Girona, 21-1-89)

No se serven enlloc les terres extretes per a ser reposades a l'hora de la reforestació. Les terres extretes al torrent de les Mines són utilitzades per FERROVIAL (una de les empreses d'OCIFE) per reomplir els accessos als ponts del desdoblament de la carretera de Banyoles a Campdorà, de la que n'és adjudicatària.