Article per al MOCADOR (informatiu trinestral del MOC - Cervantes 2, pral-1. 08002-BARNA)
Encarregat per GUSTINET (56 31 17, Espolla)
Acabat el 2-1-92

UNA VINTENA VARIANTS PER GIRONA

01/02/58
Es proposa una nova via per la Devesa.

06/09/63
La N/II passa per Marquès de Camps, la Gran Via i Ramon Folch.

01/10/70
El cap local d'O.P. proposa "UNA CARRETERA PER L'EST, SOBRE SANT DANIEL".

01/10/73
La N/II és desviada per la Ronda Ferran Puig i la Devesa, el traçat actual.

08/04/79
El Col.lectiu Ecologista de Girona proposa negociar la gratuïtat de l'A/7 entre Salt i Sarrià (7 km.).

03/07/81
Es proposa una via per Bonastruc de Porta, paral.lela a la N/II.

13/01/82
L'Ajuntament reclema una variant de la N/II paral.lela a l'autopista.

31/01/83
El MOPU presenta un estudi previ amb sis opcions de desviament de la N/II (cinc pel pla i una per Sant Daniel. No contempla el rescat de l'A/7).

01/05/83
Diversos partits i el Col.lectiu Ecologista de Girona reclamen el rescat de l'autopista, entre Medinyà i Fornells (18'7 km.).

03/06/83
Ajuntaments, AA. VV. i col.legis professionals, a favor del rescat de l'autopista amb nous accessos a Fornells i Campdorà.

23/12/85
Els alcaldes dels nou municipis afectats proposen al ministre que el desviament es faci pel llit del riu Güell.

01/11/86
Les AA.VV. de Girona proposen un traçat paral.lel a l'autopista, per la banda de fora.

17/03/87
El MOPU i els alcaldes pacten un traçat per les pri meres carenes de Sant Daniel. L'impacte, malgrat les correccions, serà irreversible.

3/08/88
El MOPU aprova el traçat de la seva variant est: co mença a Fornells, passa per Quart, Vila/Roja, Sant Daniel i Campdorà, i acaba a Medinyà.

08/04/89
La COORDINADORA presenta un estudi tècnic que fa viable afegir un tercer carril a l'autopista sense noves ex propiacions. El pressupost és inferior al de la variant est i alhora resol el problema de la variant de Celrà.

29/10/90
La primera màquina es presenta per executar el projecte del MOPU.

SANT DANIEL, LA TRUFA DELS GIRONINS
Una variant no volguda: d'ahir a avui

Al peu de Montjuïc i les Pedreres, envoltada per quatre rius, Girona és una petita capital que mai no ha sabut com resoldre una contradicció asfixiant: l'índex més alt de vehicles per càpita i alhora una xarxa viària obsoleta.

Cap als anys 60, diversos problemes i pressions varen impedir la construcció d'una variant pel pla de Girona. No és fins a mitjans dels 70 que Girona no té una variant, encara que de peatge: l'autopista.

El col.lapse circulatori diari i l'adveniment de les primeres eleccions democràtiques fan que, a partir de la primavera de 1979, sorgeixin tota mena de propostes que deixen una cosa clara: tothom veu necessària una variant, però ningú no es posa d'acord per on fer-la passar.

Quan el MOPU presenta sis propostes (una per Sant Daniel i cinc pel pla), la resposta dels municipis afectats és clara: no a una variant que passi per Sant Daniel i les Gavarres, sí a negociar la recuperació de l'autopista.

Joaquim Nadal (alcalde de Girona, President de la Federació Catalana de Municipis i pes pesant del PSC?PSOE) havia promès dimitir si la variant afectava Sant Daniel. Això durà poc. El setembre de 1986 torna de Madrid transfigurat i, a partir d'aquell moment, es converteix en el principal defensor de l'opció est: "La variant no passarà per Sant Daniel, sinó per les Gavarres". Es com dir que la Costa Brava no la banya la Mediterrània, sinó el golf de Lleó.

La COORDINADORA N-II PER L'AUTOPISTA, aglutina a finals de 1987 els opositors i reticents a la variant est. Mai una mobilització semblant no s'havia produït a Girona per un tema que no afectava butxaques ni llibertats, sinó la sensibilitat i el sentit comú. El tema s'escampa a la televisió, la premsa i la ràdio del Principat: i mireu que n'és de difícil que un tema "no barceloní" surti als papers i a les ones...

Entre 1988 i 1991 més d'un centenar d'accions, totes originals, lúdiques, pedagògiques i d'acció directa no violenta, s'encadenen amb la tasca quotidiana de la informació (taules, plafons, articles, comunicats) i la recollida de milers de signatures: publicació d'estudis i informes, vagues de fam, innocentades, brindis, subhastes, concerts de rock, manifestacions (la darrera el 13-12-90, amb 5.000 persones i una temperatura de 0ºC), exposicions, rius de tinta a les planes d'opinió de la premsa local, pagament dels tiquets de peatge de l'autopista, "distreure" les fites per obstaculitzar les obres, interrompre aquestes durant un mes...

Un enfoc volgudament no violent

La línea d'oposició a la variant est de Girona ha mantingut en els seus cinc anys d'història una constant: la no violència activa. Si bé als primers anys ni tan sols se'n plantejà una altra (calia presentar alternatives objectives i mobilitzar els ciutadans a favor d'aquestes alternatives), el maig de 1989 es produí la primera crisi en una Coordinadora que en algunes assemblees havia arribat a les 60 persones (i, per tant, 60 maneres diferents de pensar).

El 9 de maig de 1989, el grup majoritari (PSC-PSOE) aprovava en un ple el traçat del MOPU. Els calia, però, desprestigiar l'oposició popular: un cordó de 21 policies i les provocacions verbals d'un regidor desbordaren el públic que omplia de gom a gom el petit saló de plens i tot acabà a crits, insults i empentes.

La segona crisi es produeix l'octubre de 1990: els fets no volguts (arriba la maquinària per executar el projecte) deixa enrera les paraules. El testimoni de Leizaran plana a les assemblees. A la fi, s'opta per mantenir un enfrontament clar i decidit, però no violent: arrencades de fites, concentracions d'estudiants, aturades de les obres matí i tarda, fred, pluja, gana, coaccions i insults dels treballadors i Guàrdia Civil, 17 detinguts... un mes després sortien al carrer 5.000 persones, sense cap incident. Tota una lliçó de civisme.

La tercera i definitiva crisi començava ara: què restava fer per impedir les obres? Calia destruir una experiència de mobilització i lluita d'anys amb accions que potser retardarien i ben segur encaririen l'obra, però que no l'evitarien? No es pot demanar massa a un moviment tant heterogeni: ni tan sols Gandhi ho va aconseguir dels seus adeptes. Malgrat tot, els membres de la Coordinadora favorables a accions més contundents no passaren a l'acció.

Ara, quan només una ressolució judicial pot aturar les obres, es pot reflexionar assossegadament. Sigui quina sigui aquesta ressolució, la variant s'acabarà. S'hauran esmerçat mil milions més dels previstos per apaigavar l'impacte ambiental, potser s'aturarà durant uns pocs anys l'afany especulador sobre els terrenys de la vall, la Generalitat haurà traït novament els ciutadans i els farà el seu eix transversal, el TGV i la seva variant oest pel pla, i Girona deixarà de ser una petita ciutat de comarques per ser el punt central d'un nus ce comunicacions que ens ofegarà amb els nostres quatre rius...

Ha valgut la pena?

Aquell qui s'apunta a una lluita puntual (perquè sempre emprem un llenguatge tan bel.licista?) i ho fa confiat a guanyar-la, acabarà ben segur esclafat contra el mur de l'Administració (de fet sempre lluitem contra decissions de l'Administració, sigui local, autonòmica, central, tributària, militar...).

Lluites a més llarg termini o d'objectius més amplis tenen ja més perspectives: mentre no s'aconsegueix l'èxit final, s'assaboreixen els petits èxits quotidians... L'oposició a la variant est ha permès, sempre segons aquest segon enfoc, plantejaments saludables per al teixit social gironí:

* L'Administració, sobretot la local, té clar que a partir d'ara haurà de replantejar-se segons quins hàbits d'actuació quan un moviment ciutadà expressi el seu rebuig a un projecte concret

* A quinze anys de l'adveniment d'aquesta democràcia, és saludable constatar que els ciutadans no confien a ulls clucs en els seus polítics, i poden mobilitzar-se per una idea de la que no en treuran cap profit material

* Els amics i amigues que hem fet durant aquests sis anys no tenen preu, i només per això ja pagava la pena.


Quan algú consulti la primera edició de la Gran Enciclopèdia Catalana, descobrirà que el llavors professor Joaquim Nadal sí sabia que Sant Daniel i les Gavarres eren la mateixa cosa ("vall de Sant Daniel, territori d'orografia molt accidentada, contrafort nordoccidental de les Gavarres...") i encara la podia descriure així: "La bellesa del paisatge i l'abundància de deus d'aigua han contribuït a donar a Sant Daniel el paper de zona d'esbarjo i passeig per als gironins".

La nova edició de la Gran Enciclopèdia ja no és tan bucòlica. No el signa ningú, ha passat de 33 ratlles descriptives a 12, i no té deus d'aigua, ni paisatges bells ni forma part de les Gavarres. Així es reescriu la història.


Josep Planas i Gamundi

ELS ARGUMENTS DELS OPOSITORS A LA VARIANT EST


LA VARIANT ÉS IL.LEGAL


L'actual projecte, signat el 30/6/88, mai no s'ha exposat a informació pública.

EL MOPU AMAGA EL PROJECTE

En cinc ocasions s'ha demanat al MOPU examinar l'expedient. No ha contestat mai. Se'ls pot acusar de denegació del tràmit d'audièn cia i vista de l'expedient.

EL MOPU OBSTRUEIX LA JUSTíCIA

L'1/12/89 es presenta un contenciós a la "Audiencia Nacional". El MOPU encara no l'ha entregat perquè el tribunal dictamini.

L'EXPEDIENT NO Té L'ESTUDI D'IMPACTE AMBIENTAL

El R.D.L. 1302/86 precisa que "l'estudi d'impacte és obligatori en totes les obres, instal.lacions o activitats no començades abans del 30/7/88. El mateix diuen les normatives comunitària i catalana. El MOPU ha admès a la premsa que "no es farà un estudi d'impacte, ja que suposaria fer un projecte totalment nou" (Punt Diari, 24/9/88).

ELS EMBUSSOS NO ELS CAUSEN ELS CAMIONS, SINó ELS GIRONINS

La setmana del 15 al 21 d'octubre de 1990 va haver/hi vaga de camions a tot l'Estat espanyol: Girona va continuar amb els embussos habituals a tota hora.

El dia de Sant Narcís (29/10/90) era festa local a Girona, però dia laborable als municipis del voltant: es podia circular per la Devesa sense cap dificultat.

La conclusió és evident: els camions no provoquen els em bussos de Girona, els causants del caos de trànsit són els matei xos gironins. L'excusa dels camions com a culpables dels embussos és pura demagògia.


LA LLEI PERMET L'ALLIBERAMENT DELS PEATGES, I HI HA PRECEDENTS

La Llei de Contractes de l'Estat i el Plec de Clàusules de Concessió d'Autopistes preveuen que en qualsevol moment, per decisió del Govern, es pot recuperar una concessió sempre que hi hagi previ acord.

Hi ha diversos precedents d'allargament de concessions a canvi d'alliberaments de peatges:

* S'allarga 2 anys la concessió de BÉTICA DE AUTOPISTAS per alliberar de peatge el pont de la Badia de Cadis (R.D. 826/82).

* S'allarga la concessió d'ACESA 10 mesos a canvi de l'ab sorció d'ACASA (R.D. 126/84).

* El MOPU ha ofert a ACESA ampliar la concessió 10 anys a canvi d'un peatge tou i la construcció de l'autovia del Maresme.

I COM SEMPRE, MOLTES PREGUNTES SENSE RESPOSTA

* Van ser intencionats els incendis que durant la setmana del 12 al 18 de juliol de 1983 (just acabar l'exposició de la proposta inicial del MOPU) van devastar centenars d'hectàrees a Sant Daniel i els Angels?

* Per què el Govern Civil va prohibir (i només en aquella ocasió) l'entrada dels hidroavions francesos que habitualment ajuden a apagar els focs de les comarques gironines?

* El Pla Especial de Protecció de la Vall de Sant Daniel, aprovat per l'ajuntament gironí el 1985, preveia inversions milionàries en un termini de quatre anys i la creació immediata d'un Patronat. Per què no s'ha fet res encara?

* Què va passar el setembre de 1986 perquè Joaquim Nadal canviés de postura?

* Hi ha altres raons, i no només polítiques, que podrien donar llum al misteri?