"La ciutat de Girona ha generat tanta literatura que es pot resseguir sencera sense haver d'inventar pràcticament ni una línia; n'hi ha prou amb triar, ordenar i encaixar els textos prèviament escrits i publicats.

Aquesta guia literària, que s'organitza en quatre itineraris reals, es nodreix exclusivament d'obres de creació en llengua catalana aparegudes druant el segle XX..."

(De la contraportada del llibre-recopilació de Narcís-Jordi Aragó "Guia literària de Girona".

A l'itinerari "Extramurs" figuren els següents textos referits a la vall de Sant Daniel:

 

* Els fragments de la Guia literària en format Fotoangelo, amb música de Lluís Llach