02/06/1990. RODA DE PREMSA

LA "COORDINADORA N-II PER L'AUTOPISTA" PRESENTA EL DOSSIER
"FERROVIAL OCISA... I ELS ALTRES: QUI VOL CONSTRUIR LA "VARIANT EST"


La COORDINADORA N-II PER L'AUTOPISTA ha pretès sempre donar tota la informació possible respecte de tot allò que fa referència a la "variant est" de Girona, en particular, i a la solució dels embussos provocats pel trànsit de pas per Girona, en general.

A la publicació d'estudis econòmics i tècnics que demostressin la viabilitat de la proposta que defensem ja en el propi nom de la COORDINADORA‚ s'han afegit els estudis tècnics i científics que han demostrat la inviabilitat de la "variant est" imposada pel MOPU .

Darrerament, la COORDINADORA ha iniciat la publicació del material generat en aquests darrers anys d'oposició a la "variant est". En aquesta línia, han vist la llum l'edició/reedició del plànol de la zona inclosa en el Pla Especial de Protecció de la Vall de Sant Daniel, editat per l'Ajuntament de Girona l'any 1983, i al qual s'ha superposat el traçat previst per a la "variant est".

Altres publicacions han estat una "Anàlisi crítica del projecte de variant est i de l'estudi de repercussions ambientals" encarregat a Joan Senent Josa (el projecte que vol imposar el MOPU); l'"Estudi Tècnic del projecte d'accessos i tercer carril a l'autopista en el tram Medinyà-Fornells" (l'alternativa elaborada per la Coordinadora, i una "Cronologia exhaustiva i selecció d'articles d'opinió" perquè no es perdi la memòria de què i qui ha dit i què i qui ha fet en el tema de la "variant est".

El dossier que es presenta avui pretén explicar qui són FERROVIAL i _OCISA, les empreses que han rebut l'adjudicació per dur a terme les obres de la "variant est". Analitza, a més, quines són les influències econòmiques i polítiques d'aquestes empreses constructores, a més de les obres més rellevants que han realitzat els darrers temps ï els han estat adjudicades recentment.

Capítols especials són els que fan referència a la manera de treballar de FERROVIAL, una empresa d'allò més matussera en l'estil i els mètodes, si hem de fer cas dels antecedents que es demostren en comentaris de premsa ï en les fotografies que s'adjunten. També té rellevància la manera com es va adjudicar la concessió de les autopistes "Terrassa-Manresa" i "Rubí-Terrassa", amb implicació de polítics catalans rellevants.

La dificultat de resumir en un comunicat el contingut d'un dossier que té molta informació i poca palla fa que us en donem a part una còpia íntegre en fotocòpia reduïda. Seguidament reproduïm el sumari, els consells d'administració de les dues empreses i els capítols esmentats en el paràgraf anterior.

* Dossier íntegre
* Retalls de diari amb exemples de l'estil Ferrovial