27/10/1990. COMUNICAT DE PREMSA

DESAPAREIXEN ENTRE FORNELLS I MEDINYà GRAN NOMBRE D'ELEMENTS DE FERRO, CANYA I FUSTA ALIENS AL PAISATGE

LA "COORDINADORA N-II PER L'AUTOPISTA" PUBLICA UNA "GUIA DEL BOLETAIRE" I FA UNA CRIDA ALS GIRONINS

Aquests darrers anys, pels entorns de Girona i en la línea de Fornells a Medinyà passant per la vall de Sant Daniel, han aparegut periòdicament una mena de bolets de característiques fins ara desconegudes.

Davant l'alarma que aquests bolets ha provocat en bosque-rols, caminaires, naturalistes, bicicletaires, pagesos, fontaires i ciutadania en general, la municipalitat i el governament s'han fet l'orni o manifesten la seva innocuïtat, i afegeixen que els bolets portaran la prosperitat als entorns i la solució als problemes de trànsit.

De molt abans tots sabem que la solució als problemes de trànsit de la metròpoli estarien resolts -en una part molt signi-ficativa- amb la gratuïtat de l'autopista, i els bolets apareguts són només el primer símptoma d'una agressió irreversible i inú-til.

Tanmateix, després de vuit anys de xerrameca per fer passar una variant pel mateix lloc on volia fer-la inicialment el MOPU sobta ara la utilització del procediment d'urgència per dur a terme les expropiacions. Això s'entén, però, davant la presenta-ció davant l'"Audiencia Nacional" de dos contenciosos, l'un per anul.lar el projecte i l'altre, més urgent, que demana la para-lització de les obres (mentre no es resol el primer recurs) per evitar efectes irreversibles.

L'actuació de l'Administració (i el MOPU al capdavant) sem-pre (amb democràcia o sense) s'ha basat en els fets consumats o les orelles sordes a les resolucions de la Justícia, amparant-se en la crònica lentitud d'aquesta i la seva passivitat per fer complir les pròpies sentències.

Al requeriment perquè el MOPU entregués l'expedient complet de la "variant est" a l'"Audiencia Nacional", aquell ministeri ha respost amb l'entrega de quaranta folis (quan només el projecte actual té una quinzena de caixes), nou mesos més tard. L'interès en entrebancar i retardar l'actuació de la justícia només demos-tra la prepotència habitual de l'Administració o el reconeixement implícit dels profunds buits legals que conté la tramitació de l'expedient.

Considerem, doncs, una actuació pròpia de bandolers, amb tota mena d'agreujants, l'inici de les obres de la "variant est". Fins ara hem observat una actuació en la que s'hauria d'haver emmirallat la pròpia administració: presentació d'estudis i al-ternatives, accions populars, recollida de signatures, actituds cíviques en tot allò que hem convocat... només hem recollit silencis, interpretacions tergiversadores i, més sovint del que caldria, insults i mala educació. Hem rebut un exemple altament edificant de les nostres autoritats.

Cridem els ciutadans a oferir una resistència passiva a l'agressió. No volem que els tribunals ens donin la raó quan la "variant est" estigui feta. Volem que s'estiguin quiets fins que es decideixi qui té raó.

I demanem això convençuts que amb variant o sense, Girona seguirà saturada de trànsit. Perquè tots (nosaltres i l'Ajunta-ment) sabem que el problema real de Girona és la redistribució del trànsit intern ( per tant, un problema que ha de resoldre -si en sap- el mateix Ajuntament).

La "variant est" és un problema del MOPU, que té la intel-ligent filosofia que una ciutat és una "nosa" en el traçat d'una carretera, i s'ha de superar per una banda o per l'altre.

Ens cal, per això, aprofitar la tardor i no quedar-nos quiets. Agafem el cistellet i recollim els bolets a mesura que surtin. De moment, avui n'hen fet una bona recollida, però en resten més i tornaran a créixer.

Cal estar actius fins que no en restin espores!

* Vegeu la "Guia del boletaire"